Saturday, October 1, 2011

Berlinhem

Freunde von Freunden har uppdaterat sin site med både nya hem och ny design. Dessutom har de vidgat vyerna och gått in i internationella hem i bl a London och Paris. Jag håller mig till de Berlinska, de är helt enkelt finast och har intressantare historier. Här bor Silke Neumann:

Freunde von Freunden has updated their site with new homes and new design. They've also stretched their market and gone into international homes such as London and Paris. I like the ones in Berlin though, they are simply the most beautiful and more interesting.
Silke Neumann lives in this one:


No comments:

Post a Comment