Wednesday, October 19, 2011

Mr Peterson


Har ni inte upptäckt Jonas Petersons magiska fotografier så är det då verkligen på tiden. De här är hans senaste mästerverk. Och han blir bara bättre och bättre.

If you haven't discovered Jonas Peterson's magic photographs yet it's definitely about time. These ones are his latest masterpieces. And he only keeps getting better.

1 comment: