Thursday, March 4, 2010

Berlindrömmar

Gluttar man igenom denna boken så vill man lämna allt vad Sverige heter. Det finns ju dock
mer än en lägenhet man skulle kunna tänka sig att flytta in i...


No comments:

Post a Comment