Wednesday, January 27, 2010

Åh vad jag blev trött plötsligt. Är det mitten-på-veckan-tröttheten? Måste det vara.
Lite aktivt hoppande på Sats efter jobbet med mina nya pjucks är nog precis vad som behövs.

Translation: Suddenly got very tired. Is it the middle-of-the-week-tiredness? Must be.
A bit of jumping at the gym in my new shoes will be exactly what I need.

No comments:

Post a Comment