Thursday, September 4, 2008

På tal om te...

De här teburkarna hade gärna fått stå och snygga sig i mitt kök.


No comments:

Post a Comment